Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Životné prostredie vo VW SK

Životným prostredím sa vo Volkswagen Slovakia zaoberá samostatný útvar, ktorý koordinuje činnosti v oblastiach ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Zainteresovaní sú však všetci – od zamestnancov plánovacích oddelení cez výrobných pracovníkov až po ľudí z nevýrobných prevádzok.

Starostlivosť a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti zameranej na dlhodobý rast jej hodnoty. Dopady výrobných procesov na životné prostredie sa preto zohľadňujú vždy vopred. Pri samostatnej realizácii sa spoločnosť riadi princípmi manažmentu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, šetrenia energií, vôd a nasadzovaním najlepších dostupných technológií.

 

Úsporná jazda
Ako jazdiť úspornejšie a pritom menej zaťažovať ŽP emisiami CO2? Ponúkame Vám pár tipov ...

Produkty
Vyvíjame produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Aktivity
Podpora externých aktivít a získáné ocenenia v oblasti ochrany životného prostredia.

Téma Think Blue.Factory., resp. udržateľnosti s cieľom znižovania zaťažovania životného prostredia, je dôležitá nielen pre závody Volkswagen Slovakia, ale pre celý koncern Volkswagen.

Think Blue.Factory.
Závod VW Slovakia, podobne ako aj ďalšie závody koncernu Volkswagen, podporuje program, ktorého cieľom je do roku 2018 znížiť zaťaženie ŽP o 25%.

Environmentálny manažérsky systém
Systematicky podporujeme ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania

Činnosti ŽP
Vzdelávanie, ochrana ovzdušia, vôd, odpodové hospodárstvo a veľa iného ...

Vedúca oddelenia a zmocnenec pre Životné prostredie
Zmocnenec pre Think Blue. Factory.