Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Koncern Volkswagen sa radí medzi popredných výrobcov automobilov na svete. Sme hrdí, že Volkswagen Slovakia je už viac ako 25 rokov jeho dôležitou a stabilnou súčasťou. Naša spoločnosť má záujem túto pozíciu neustále upevňovať a posilňovať a preto víziu svojho smerovania sformulovala do stratégie, ktorá nesie názov NUMBER ONE – Úspešne do budúcnosti. Naša misia je: „Ako motivovaný a silný tím vyrábame na Slovensku inovatívne produkty pre náročných zákazníkov na celom svete.“ Stratégia NUMBER ONE pozostáva zo štyroch oblastí, ktoré naša spoločnosť považuje za kľúčové pre budúci rozvoj spoločnosti.

V každej z oblastí sme si stanovili merateľné strednodobé a ambiciózne dlhodobé ciele.

Ľudia

Prvou perspektívou, na ktorú sa naša stratégia zameriava, sú ľudia. Práve zamestnanci sú najdôležitejším elementom úspešného fungovania podniku. Sú piliermi, ktoré výrazne stoja za našimi úspechmi a vytvárajú našu identitu. Stratégia NUMBER ONE sa snaží pre zamestnancov vytvárať optimálne pracovné ale i sociálne prostredie, aby sa vo svojej práci cítili spokojní a reprezentovali náš závod.

Nábeh

Vo Volkswagen Slovakia si uvedomujeme, že je nevyhnutné udržiavať krok s najnovšími trendmi v automobilovom priemysle. Tie sú v našej spoločnosti zhmotnené a implementované do praxe, každým jedným nábehom nového produktu do sériovej výroby. Hladký priebeh tohto procesu je pre nás veľmi dôležitý, a preto je naším prirodzeným cieľom realizovať nábehy v očakávanom čase a kvalite a neustále pracovať na efektivite. 

Séria

Sériová výroba je naším denným chlebíkom. Jej stabilita a kvalita sa odráža na spokojnosti a celkovej reakcii zákazníkov na naše produkty a jej efektivita a produktivita na konkurencieschopnosti našich produktov na trhu. Keďže v súčasnosti závod Volkswagen Slovakia produkuje vozidlá piatich značiek pod jednou strechou, vnímame silný záväzok voči našim zákazníkom, aby naše výrobné procesy a produkty boli stále efektívnejšie, inovatívnejšie a vždy v najvyššej kvalite. 

Hospodárnosť

Perspektíva hospodárnosť zohľadňuje finančný pohľad na činnosť našej spoločnosti. Cena produktu je jedným z najkľúčovejších faktorov, ktorý sa priamo podieľa na zákazníkovom vedomom rozhodnutí o kúpe. Vo Volkswagen Slovakia preto neustále pracujeme na optimalizácií nákladov na produkciu.

NUMBER ONE určuje víziu smerovania spoločnosti Volkswagen Slovakia k úspešnej budúcnosti. Táto stratégia spája všetkých zamestnancov, formuje nás a pomáha vytvárať rámcove podmienky pre dosiahnutie našich cieľov. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie sú princípy a hodnoty spoločnosti na ktorú môžu byť jej zamestnanci právom hrdí.