Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Životné prostredie v spoločnosti Volkswagen Slovakia

Životným prostredím sa vo Volkswagen Slovakia zaoberá samostatný útvar, ktorý koordinuje činnosti v oblastiach ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Zainteresovaní sú však všetci – od zamestnancov plánovacích oddelení cez výrobných pracovníkov až po ľudí z nevýrobných prevádzok.

Starostlivosť a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti zameranej na dlhodobý rast jej hodnoty. Dopady výrobných procesov na životné prostredie sa preto zohľadňujú vždy vopred. Pri samostatnej realizácii sa spoločnosť riadi princípmi manažmentu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, šetrenia energií, vôd a nasadzovaním najlepších dostupných technológií.

 

Produkty
Vyvíjame produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Aktivity
Podpora externých aktivít a získáné ocenenia v oblasti ochrany životného prostredia.

Think Blue. Factory.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia, podobne ako aj ďalšie závody koncernu Volkswagen, podporuje program, ktorého cieľom je do roku 2018 znížiť zaťaženie životného prostredia o 25 %.

Vedúca oddelenia a zmocnenec pre Životné prostredie
Zmocnenec pre Think Blue. Factory.