Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Centrum duálneho vzdelávania

Od septembra 2013 spoločnosť Volkswagen Slovakia ponúka vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania Mechatronik, Elektrotechnik pre automatizačnú techniku a Priemyselný mechanik. Od septembra 2016 pribúdajú ďalšie dva vzdelávacie programy Nástrojár a Mechanik prípravkov. Dvojročný kvalifikačný program nadväzuje na nemecký duálny systém odborného vzdelávania, kde sa kladie veľký dôraz na prax. 80 % programu teda tvorí praktické vyučovanie, 20 % teória. Na záver získajú absolventi certifikát akreditovaný nielen slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ale aj Slovensko - nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Absolventi nájdu uplatnenie ako kvalitní odborníci na rôznych výrobných oddeleniach vo Volkswagen Slovakia.

Centrum duálneho vzdelávania je vybavené najnovšími technológiami v oblasti obrábania, elektrotechniky, automatizačnej techniky ako aj pneumatiky a hydrauliky. Taktiež disponuje multifunkčne vybavenými miestnosťami a praktickými laboratóriami. Naši inštruktori sú špecialisti vo svojom odbore a dôkladne pripravujú účastníkov kvalifikačného programu na ich budúce nasadenie vo Volkswagen Slovakia. Na vzdelávací program budú dozerať experti z duálneho systému v koncerne Volkswagen.

Podmienky prijatia do Centra duálneho vzdelávania vo Volkswagen Slovakia:

  • Ukončené technické vzdelávanie (minimálne výučný list)
  • Vek minimálne 18 rokov
  • Záujem o matematiku a techniku
  • Dobrá priestorová predstavivosť
  • Remeselná zručnosť
  • Záujem učiť sa cudzí jazyk

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pracovisko praktického vyučovania v Martine

Pracovisko praktického vyučovania v Martine spolupracuje so Spojenou školou v Martine a Strednou odbornou školou Dopravnou v Martine. Každoročne u nás vykoná odbornú prax cca. 40 učňov a študentov v odboroch:

- mechanik - špecialista automobilovej výroby
- mechanik – nastavovač
- obrábač kovov
- mechanik CNC
- programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SOŠ Dopravná

  • mechanik elektrotechnik

Podmienky prijatia do PPV Volkswagen Slovakia v Martine

Prijatie do 1. ročníka vyššie uvedených učebných a študijných odborov na Spojenej škole, Červenej armády 25, 03601 Martin alebo Strednej odbornej školy Dopravnej v Martine, Zelená 2, 036 08 Martin

Každoročne počas školského roka k nám prichádzajú na 2-týždňovú odbornú prax aj študenti 2 a 3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Martine.