Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Finančné oddelenie

Volkswagen Slovakia sa neustále snaží zlepšovať obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi. Do tohto procesu sa aktívne zapája aj dodávateľsko - odberateľská učtáreň.

Vo Volkswagen Slovakia sa používajú nové efektívne systémy za účelom dosiahnutia rýchlejšieho spôsobu spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr a skrátenia termínov pre poukazovanie platieb za dodávky dodávaného materiálu alebo služieb. Aj preto sa optimalizuje proces spracovania faktúr a papierová podoba dodávateľských faktúr sa v súčasnej dobe nahrádza v čo najväčšej miere využívaním IT systémov pre ich spracovanie.

Naši dodávatelia si môžu vybrať z niekoľkých ponúkaných možností v spôsobe zasielania a spracovania faktúr. 

Obrátená fakturácia

Vystavovanie faktúr v mene a na účet dodávateľa (§75 Zákona o DPH) je vhodné pre fakturáciu dodávok produkčného materiálu. Výhodou tohto spôsobu je elektronická výmena údajov čím sa skvalitňuje a zrýchľuje proces zasielania a spracovania faktúr za materiálové dodania našich dodávateľov.

Podklady k obrátenej fakturácii

Elektronická fakturácia zákazníkov na Volkswagen Slovakia

Vhodná pre fakturáciu dodávok produkčného materiálu (formát VDA4906)

Výhoda tejto formy doručenia FA spočíva v zrýchlení spracovania faktúr avšak zákazník naďalej musí posielať aj originál faktúr v papierovej podobe. 

Zasielanie faktúr v spolupráci so spoločnosťou First Business Post (FBP)

FBP je naším zmluvným partnerom - ktorý pomocou jednoduchého pripojenia z Vašej firmy doručí faktúry rýchlo, bezpečne a so zaručeným elektronickým podpisom - uvedená forma je vhodná pre akýkoľvek typ faktúr.

Viac informácií o FBP získate na peter.tobias@1stbp.eu alebo na tel. čísle +421 2 33 057 923.

Správna podoba adresy pre zasielanie faktúr je:

Volkswagen Slovakia a. s.
finančné oddelenie - skenovací tím
Jána Jonáša 1
Devínska Nová Ves
84302 Bratislava

Kontakt

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Kontakt

Pre bližšie informácie o formách fakturácie: