Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Duálne vzdelávanie Bratislava
Duálna Akadémia

Profesionál s praxou už po strednej škole
 

Unikátna príležitosť pre deviatakov, ktorých baví technika, sú remeselne zruční a radi získavajú nové vedomosti a skúsenosti.

Duálna Akadémia ako záujmové združenie právnických osôb, založené spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Holding, Siemens ako aj Bratislavským samosprávnym krajom, sa od 01.09.2016 stala zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej Duálnej Akadémie, ktorá zastrešuje viaceré formy vzdelávania.

Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. V Duálnej Akadémii tak ako aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia sa žiaci budú stretávať s najmodernejšími technológiami v automobilovom priemysle a špičkovým pracovným prostredím.

V septembri 2016 privítala Duálna Akadémia prvých žiakov, ktorí sa vzdelávajú v štyroch študijných odboroch systémom duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 sa bude uskutočňovať v 5 odboroch:

 • Mechanik-mechatronik
 • Mechanik-elektrotechnik
 • Mechanik strojov a zariadení
 • Mechanik nastavovač
 • Autotronik

Viac informácií o študijných odboroch nájdete na stránke http://dualnaakademia.sk/studijne-odbory/

Výhody duálneho štúdia s Volkswagen Slovakia

 • Praktické vyučovanie tvorí 70 %, teoretické 30 %.
 • Praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať v novej tréningovej hale Duálnej Akadémie, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.
 • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium.
 • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom Volkswagen Slovakia.
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta vo Volkswagen Slovakia.
 • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina).
 • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom Volkswagen Slovakia.
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev.

Žiak uzatvára so zamestnávateľom učebnú zmluvu a zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Štúdium na tejto škole je preto bezplatné.

Ako sa prihlásiť

V systéme duálneho vzdelávania žiak najprv podáva Žiadosť o duálne vzdelávanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po úspešnom absolvovaní výberového konania u zamestnávateľa si podáva prihlášku na strednú odbornú školu.

Postup prihlásenia spolu so žiadosťou nájdete na stránke http://dualnaakademia.sk/ziaci-a-rodicia/pre-ziakov-a-rodicov/ako-sa-prihlasit/

 
Dôležité termíny
20. marec 2017Uzávierka žiadostí k zamestnávateľovi
30. marec – 1. apríl 2017Výberové konanie u zamestnávateľa*
10. apríl 2017Podanie prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálna akadémia

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači oficiálne pozvaní.

 

Kontakty
 

E-mail:  dualne@volkswagen.sk
             nina.lickova@volkswagen.sk
Tel. č.:  +421 2 6964 3599
Mobil:   +421 914 774 732