Upozornenie: Táto webová stránka vyžaduje Flash a Javascript pre plné využitie všetkých funkcií.
Ubezpečte sa, že máte Flash a Jacascript vo vašom prehliadači aktivovaný. Pre stiahnutie
aktuálnej verzie flash pluginu kliknite sem.

Bakalár v automobilovom priemysle

Pilotný projekt spolupráce medzi spoločnosťou Volkswagen Slovakia a Strojníckou fakultou STU v Bratislave veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaš nielen teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia pod vedením špičkových odborníkov. Volkswagen Slovakia ti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia garantuje pracovnú pozíciu.


Aký je rozdiel medzi klasickým bakalárom a bakalárom v automobilovom priemysle?

Kým klasický bakalár trvá tri roky, v automobilovom priemysle je profesijne orientované 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku.

Ako sa môžem uchádzať o štúdium?

Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Druhým krokom je vyplnenie žiadosti o podnikové štipendium Volkswagen Slovakia, ktoré nájdeš dole. A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania vo Volkswagen Slovakia.

Aká je forma štúdia?

Ide o denné štúdium. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká ako pri ostatných tvojich spolužiakoch, ale praxuješ aj počas letných prázdnin a celý tretí ročník pracuješ vo Volkswagen Slovakia už na konkrétnych úlohách a projektoch. Vo štvrtom ročníku sa vrátiš späť na univerzitu a nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.

Prečo trvá štúdium až štyri roky?

Keďže bakalár v automobilovom priemysle je výrazne zameraný na prax, celý tretí rok štúdia praxuješ podobne ako zamestnanec s konkrétnymi úlohami a projektmi vo Volkswagen Slovakia s prideleným mentorom zodpovedným za tvoje úlohy. Nazbieraš veľké množstvo skúseností a nadobudneš kontakty, ktoré budú určite dôležité v tvojom ďalšom raste.

Kedy začnem študovať?

Štart pilotného projektu je v septembri 2017. Študovať začneš ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Aký je pomer praxe k teórii v študijnom programe bakalára v automobilovom priemysle?

Takmer polovicu štúdia tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Absolvuješ ju počas letných prázdnin a celého tretieho ročníka. Čaká ťa zaujímavá práca na konkrétnych projektoch, vďaka čomu využiješ poznatky, ktoré si nadobudol počas štúdia. Veľa praktických skúseností taktiež získaš počas písania bakalárskej práce priamo vo Volkswagen Slovakia.

Kde budem praxovať počas tretieho roka?

Počas jedného roka praxe vo Volkswagen Slovakia budeš mať možnosť spoznať viacero útvarov v bratislavskom závode, medzi ktoré patrí napríklad pilotná hala, montáž, riadenie kvality a iné. Okrem toho budeš môcť absolvovať aj špecializované kurzy v Duálnej akadémii (Odkazy sa nachádzajú vpravo).

Môžem písať bakalársku prácu v spolupráci s Volkswagen Slovakia?

Zmyslom pilotného študijného programu je práve prepojenie teórie a praxe. Radi ti nájdeme vhodného konzultanta, ktorý je expertom v danej oblasti a od ktorého sa určite veľa naučíš. Je len na tebe, či sa rozhodneš písať bakalársku prácu na univerzite alebo u zamestnávateľa.

Čo je podnikové štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s Volkswagen Slovakia, v ktorej ti garantujeme pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii, aby si aj svoju ďalšiu budúcnosť spojil s našou spoločnosťou.

V čom spočíva výberové konanie na získanie podnikového štipendia Volkswagen Slovakia?

Absolvuješ skúšku zručnosti, test z matematiky a osobný pohovor.

V akej výške budem dostávať štipendium?

Prvý a druhý ročník štúdia získaš štipendium 100 – 150 eur v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia budeš pracovať pre Volkswagen Slovakia s odmenou 868 eur v hrubom. Štvrtý ročník štúdia si ako štipendista prilepšíš o 130 – 180 eur v závislosti od študijných výsledkov. Počas letnej praxe dostaneš k štipendiu ďalších 200 eur.

Ako často je štipendium vyplácané?

Každý mesiac bez ohľadu na to, či u nás práve praxuješ alebo nie. Štipendium budeš dostávať prevodom na účet.

Aké sa mi otvoria možnosti po úspešnom ukončení štúdia?

Najlepším garantujeme pracovné miesto vo Volkswagen Slovakia. Naším cieľom je, aby si už počas tretieho ročníka, teda počas celoročného nasadenia u nás, zistil, čo ťa najviac zaujíma a kde sa v budúcnosti vidíš.


Na koho sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj koordinátorku programu Veroniku Hanulovú: veronika.hanulova@volkswagen.sk. Pre rýchlejšiu komunikáciu uveď v e-maile aj svoje telefónne číslo.

Kontakt Volkswagen Slovakia
Informačné stretnutie k bakalárovi v automobilovom priemysle
  • V piatok 23. júna 2017 o 11:00 hod na pôde Strojníckej fakulty STU (Námestie slobody 17, Bratislava)