1991-1995

Prvé kroky

Vláda Slovenskej republiky, Bratislavské automobilové závody, a. s. (BAZ) a koncern Volkswagen podpisujú 12. marca 1991 základnú dohodu o podnikateľskom zámere a vytvorení novej spoločnosti.

Vzniká Volkswagen Bratislava

Podpisom zmluvy o prevode aktív a spoločenskej zmluvy vzniká na území devínsko-novoveského závodu BAZ spoločnosť Volkswagen Bratislava, s. r. o.. Podiely v novej firme vlastnia Volkswagen AG (80 %) a BAZ (20 %).

Prvé „bratislavské“ Volkswageny

14. február 1992 sa zapísal do histórie ako deň štartu sériovej produkcie vozidiel s logom VW v Bratislave. Z linky zišiel prvý sériovo vyrábaný VW Passat a do júna bolo vyrobených viac ako tisíc kusov. Dennú produkciu v tom čase tvorilo 15 vozidiel.

Najvyrábanejší model značky Volkswagen

V januári 1994 bola v Bratislave spustená výroba najúspešnejšieho modelu značky Volkswagen. Volkswagen Golf zotrval v bratislavskom závode do roku 2005.

Nielen automobily

K výrobe automobilov prvého veľkého zahraničného investora na Slovensku pribúda 22. augusta 1994 montáž prevodoviek. Produkcia začína tromi typmi prevodoviek určenými pre modely Volkswagen Golf a Volkswagen Passat.