Koncern Volkswagen sa radí medzi popredných výrobcov automobilov na svete. Sme hrdí, že Volkswagen Slovakia je už viac ako 25 rokov jeho dôležitou a stabilnou súčasťou. Naša spoločnosť má záujem túto pozíciu neustále upevňovať a posilňovať a preto víziu svojho smerovania sformulovala do stratégie, ktorá nesie názov NUMBER ONE – Úspešne do budúcnosti. Naša misia je: „Ako motivovaný a silný tím vyrábame na Slovensku inovatívne produkty pre náročných zákazníkov na celom svete.“ Stratégia NUMBER ONE pozostáva zo štyroch oblastí, ktoré naša spoločnosť považuje za kľúčové pre budúci rozvoj spoločnosti.

V každej z oblastí sme si stanovili merateľné strednodobé a ambiciózne dlhodobé ciele.

Ľudia

Prvou perspektívou, na ktorú sa naša stratégia zameriava, sú ľudia. Práve zamestnanci sú najdôležitejším elementom úspešného fungovania podniku. Sú piliermi, ktoré výrazne stoja za našimi úspechmi a vytvárajú našu identitu. Stratégia NUMBER ONE sa snaží pre zamestnancov vytvárať optimálne pracovné ale i sociálne prostredie, aby sa vo svojej práci cítili spokojní a reprezentovali náš závod.

Nábeh

Vo Volkswagen Slovakia si uvedomujeme, že je nevyhnutné udržiavať krok s najnovšími trendmi v automobilovom priemysle. Tie sú v našej spoločnosti zhmotnené a implementované do praxe, každým jedným nábehom nového produktu do sériovej výroby. Hladký priebeh tohto procesu je pre nás veľmi dôležitý, a preto je naším prirodzeným cieľom realizovať nábehy v očakávanom čase a kvalite a neustále pracovať na efektivite.

Séria

Sériová výroba je naším denným chlebíkom. Jej stabilita a kvalita sa odráža na spokojnosti a celkovej reakcii zákazníkov na naše produkty a jej efektivita a produktivita na konkurencieschopnosti našich produktov na trhu. Keďže v súčasnosti závod Volkswagen Slovakia produkuje vozidlá piatich značiek pod jednou strechou, vnímame silný záväzok voči našim zákazníkom, aby naše výrobné procesy a produkty boli stále efektívnejšie, inovatívnejšie a vždy v najvyššej kvalite.

Hospodárnosť

Perspektíva hospodárnosť zohľadňuje finančný pohľad na činnosť našej spoločnosti. Cena produktu je jedným z najkľúčovejších faktorov, ktorý sa priamo podieľa na zákazníkovom vedomom rozhodnutí o kúpe. Vo Volkswagen Slovakia preto neustále pracujeme na optimalizácií nákladov na produkciu.

 

NUMBER ONE určuje víziu smerovania spoločnosti Volkswagen Slovakia k úspešnej budúcnosti. Táto stratégia spája všetkých zamestnancov, formuje nás a pomáha vytvárať rámcove podmienky pre dosiahnutie našich cieľov. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie sú princípy a hodnoty spoločnosti na ktorú môžu byť jej zamestnanci právom hrdí.

 

Stratégia, vízia a ciele koncernu Volkswagen sú súčasťou stratégie NUMBER ONE Volkswagen Slovakia, a.s.

Volkswagen Slovakia a.s., vyrába automobily a stanovil si za cieľ stať sa popredným poskytovateľom udržateľnej mobility.

Strategické kľúčové ukazovatele tohto cieľa zahŕňajú dodržiavanie záväzných požiadaviek, zníženie zaťaženia životného prostredia z výroby vozidiel a dekarbonizačný index (DKI). Jedným z ďalších princípov je nastavenie procesu, ktorý umožní zaoberať sa otvorene chybami tak, aby sa im dalo vyhnúť v budúcnosti.

NUMBER ONE – Životné prostredie.pdf