Životné prostredie v spoločnosti Volkswagen Slovakia

Životným prostredím sa vo Volkswagen Slovakia zaoberá samostatný útvar, ktorý koordinuje činnosti v oblastiach ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Zainteresovaní sú však všetci – od zamestnancov plánovacích oddelení cez výrobných pracovníkov až po ľudí z nevýrobných prevádzok.

Starostlivosť a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti zameranej na dlhodobý rast jej hodnoty. Dopady výrobných procesov na životné prostredie sa preto zohľadňujú vždy vopred. Pri samostatnej realizácii sa spoločnosť riadi princípmi manažmentu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, šetrenia energií, vôd a nasadzovaním najlepších dostupných technológií.

 

Enviromentálna politika Volkswagen Slovakia

Stiahnuť

Ekologická výroba

Stratégia ekologickej výroby – Zero Impact Factory

Viac informácií

Životné prostredie

Záleží nám na životnom prostredí

Viac informácií

Vedúca oddelenia Životné prostredie

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA
Tel.: +421 902 471 299
michaela.hletkova.ploszekova@volkswagen.sk

 

Zmocnenec pre Životné prostredie

Alexander Matušek
Tel.: +421 2 6964 2410
Alexander.Matusek@volkswagen.sk