Stratégia ekologickej výroby

Ochrana životného prostredia je už dlho jednou z ústredných tém našej spoločnosti. Do roku 2018 sme si v rámci environmentálnej stratégie Think Blue. Factory. dali za cieľ znížiť zaťaženie životného prostredia o 25 % v porovnaní s rokom 2010. Tento míľnik sme úspešne dosiahli.

Prechodom na súčasnú environmentálnu stratégiu Zero Impact Factory sme si stanovili nové odvážne výzvy. Nasadzujeme komplexný balík ekologických opatrení, prostredníctvom ktorých sa v budúcnosti chceme stať spoločnosťou s neutrálnou CO2 stopou. Naším cieľom do budúcnosti je produkcia bez vplyvu na životné prostredie.

So Zero Impact Factory nastavujeme našu verziu ekologickej výroby a logistiky. Je to náš podiel k ochrane klímy a strategické konanie spoločnosti Volkswagen na ceste k CO2 neutrálnej mobilite.

Výrobné prevádzky

Volkswagen Slovakia využíva vo svojich výrobných halách najlepšie dostupné technológie na trhu.

Viac informácií

Stratégia Zero Impact Factory

Naša environmentálna stratégia.

Viac informácií

Enviromanažérsky systém

Riadime sa princípmi systému environmentálneho a energetického manažérstva.

Viac informácií

Vedúca oddelenia Životné prostredie

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA
Tel.: +421 902 471 299
michaela.hletkova.ploszekova@volkswagen.sk

 

Zmocnenec pre Životné prostredie

Alexander Matušek
Tel.: +421 2 6964 2410
Alexander.Matusek@volkswagen.sk