Informácie o životnom prostredí pre verejnosť a zainteresované strany

Spoločnosť Volkswagen Slovakia zverejňuje informácie:

  • Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z. z., ktorá sa zverejňuje jeden krát do roka, v januári za predchádzajúci rok, vrátane informácie o výsledkoch oprávnených meraní emisií v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 §34 ods. 2 písm. j)
  • Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z. z., ktorá sa zverejňuje jeden krát do mesiaca za predchádzajúci mesiac, vrátane informácie o výsledkoch oprávnených meraní emisií v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 §34 ods. 2 písm. j)
  • Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
  • Environmentálne vyhlásenie,
  • Správa o prevencii ZPH.

Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia  

Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z. z., ktorá sa zverejňuje jedenkrát do roka, v januári za predchádzajúci rok a mesačne za predchádzajúci mesiac vrátane informácie o výsledkoch oprávnených meraní emisií na účel informovania verejnosti v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 §34 ods. 2 písm. j)

» Informácie OZP Sumár-2021 (PDF)

» Informácie OZP Sumár-2022 (PDF)

» Informácie OZP Sumár-2023 (PDF)

» Informácia OZP 01/2024 (PDF)

» Informácia OZP 02/2024 (PDF)

» Informácia OZP 03/2024 (PDF)

» Informácia OZP 04/2024 (PDF)


Správa o prevencii ZPH

Informácia pre verejnosť v zmysle §15 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa aktualizuje vždy pri výrazných zmenách v oblasti produkcie, logistiky a pod.

» Informácia pre verejnosť (PDF)

 

Externý recertifikačný audit environmentálneho a energetického manažérskeho systému, ktorý vykonala certifikačná spoločnosť DNV – Det Norske Veritas

Certifikácia podľa normy EN ISO 14 001:2015, Bratislava

Certifikácia podľa normy EN ISO 14 001:2015, Martin

Certifikácia podľa normy ISO 50 001:2018, Bratislava

Certifikácia podľa normy ISO 50 001:2018, Martin

Vedúca oddelenia Životné prostredie

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA
Tel.: +421 902 471 299
michaela.hletkova.ploszekova@volkswagen.sk

 

Zmocnenec pre Životné prostredie

Alexander Matušek
Tel.: +421 2 6964 2410
Alexander.Matusek@volkswagen.sk