Pre dodávateľov

Financie

Všetky informácie o finančných záležitostiach nájdete tu

Viac informácií

Nákup

Všetky informácie o nákupných záležitostiach nájdete tu

Viac informácií

Logistika

Všetky informácie o logistických záležitostiach nájdete tu

Viac informácií

Dodávateľské informácie

Viac informácii o dodávateľských sieťach nájdete v nasledujúcich odkazoch:

» Volkswagen AG
» VW Group Supply