Finančné oddelenie

Volkswagen Slovakia sa neustále snaží zlepšovať obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi. Do tohto procesu sa aktívne zapája aj oddelenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

Vo Volkswagen Slovakia sa používajú nové efektívne systémy za účelom dosiahnutia rýchlejšieho spôsobu spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr a skrátenia termínov pre poukazovanie platieb za dodávky dodávaného materiálu alebo služieb. Aj preto sa optimalizuje proces spracovania faktúr a papierová podoba dodávateľských faktúr sa v súčasnej dobe nahrádza v čo najväčšej miere využívaním IT systémov pre ich spracovanie.

Naši dodávatelia si môžu vybrať z niekoľkých ponúkaných možností v spôsobe zasielania a spracovania faktúr. 

Obrátená fakturácia

Vystavovanie faktúr v mene a na účet dodávateľa (§75 Zákona o DPH) je vhodné pre fakturáciu dodávok produkčného materiálu. Výhodou tohto spôsobu je elektronická výmena údajov čím sa skvalitňuje a zrýchľuje proces zasielania a spracovania faktúr za materiálové dodania našich dodávateľov.

» Podklady k obrátenej fakturácii

Elektronická fakturácia zákazníkov na Volkswagen Slovakia

Ďalšou z možností zasielania faktúr v elektronickej forme je formát „pdf“, vhodný najmä pre dodávky služieb a pomocného materiálu.

V prípade záujmu kontaktujte prosím: natalia.sabacova@volkswagen.sk

» Podmienky pre formát „pdf“

Kontakt

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

  • Monika Ácsová
  • Tel.: +421 2 6964 2796
  • Monika.Acsova @ volkswagen.sk

Pre bližšie informácie o formách fakturácie:

  • Tatiana Nováková
  • Tel.: +421 2 6964 3184
  • tatiana.novakova @ volkswagen.sk

Zasielanie faktúr poštou - adresa:

Volkswagen Slovakia a. s.
finančné oddelenie - skenovací tím
Jána Jonáša 1
Devínska Nová Ves
84302 Bratislava