Finančné oddelenie

Volkswagen Slovakia sa neustále snaží zlepšovať obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi. Do tohto procesu sa aktívne zapája aj dodávateľsko - odberateľská učtáreň.

Vo Volkswagen Slovakia sa používajú nové efektívne systémy za účelom dosiahnutia rýchlejšieho spôsobu spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr a skrátenia termínov pre poukazovanie platieb za dodávky dodávaného materiálu alebo služieb. Aj preto sa optimalizuje proces spracovania faktúr a papierová podoba dodávateľských faktúr sa v súčasnej dobe nahrádza v čo najväčšej miere využívaním IT systémov pre ich spracovanie.

Naši dodávatelia si môžu vybrať z niekoľkých ponúkaných možností v spôsobe zasielania a spracovania faktúr. 

Obrátená fakturácia

Vystavovanie faktúr v mene a na účet dodávateľa (§75 Zákona o DPH) je vhodné pre fakturáciu dodávok produkčného materiálu. Výhodou tohto spôsobu je elektronická výmena údajov čím sa skvalitňuje a zrýchľuje proces zasielania a spracovania faktúr za materiálové dodania našich dodávateľov.

» Podklady k obrátenej fakturácii

Elektronická fakturácia zákazníkov na Volkswagen Slovakia

Vhodná pre fakturáciu dodávok produkčného materiálu (formát VDA4906)

Výhoda tejto formy doručenia FA spočíva v zrýchlení spracovania faktúr avšak zákazník naďalej musí posielať aj originál faktúr v papierovej podobe. 

Zasielanie faktúr v spolupráci so spoločnosťou First Business Post (FBP)

FBP je naším zmluvným partnerom - ktorý pomocou jednoduchého pripojenia z Vašej firmy doručí faktúry rýchlo, bezpečne a so zaručeným elektronickým podpisom - uvedená forma je vhodná pre akýkoľvek typ faktúr.

Viac informácií o FBP získate na peter.tobias@1stbp.eu alebo na tel. čísle +421 2 33 057 923.

Kontakt

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

  • Martina Csordás Švecová
  • Tel.: +421 2 6964 2796
  • Martina.Csordas.Svecova @ volkswagen.sk

Pre bližšie informácie o formách fakturácie:

  • Tatiana Nováková
  • Tel.: +421 2 6964 3184
  • tatiana.novakova @ volkswagen.sk

Správna podoba adresy pre zasielanie faktúr je:

Volkswagen Slovakia a. s.
finančné oddelenie - skenovací tím
Jána Jonáša 1
Devínska Nová Ves
84302 Bratislava