Absolvent s praxou už po strednej škole

Unikátna príležitosť pre deviatakov, ktorých baví technika, sú remeselne zruční a radi získavajú nové vedomosti a skúsenosti.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia privíta v septembri 2020 v priestoroch Spojenej školy a Centra odborného vzdelávania a prípravy (Červenej armády 25, Martin) ďalších žiakov, ktorí sa budú v školskom roku 2020/2021 vzdelávať systémom duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. V martinskom závode Volkswagen Slovakia sa tak žiaci budú stretávať s najmodernejšími technológiami v automobilovom priemysle a so špičkovým pracovným prostredím.

Do prvého ročníka zmluvnej strednej odbornej školy hľadá Volkswagen Slovakia žiakov, ktorí končia základnú školu v roku 2020.

Študijný odbor duálneho vzdelávania otváraný v školskom roku 2020/2021:

 • mechanik nastavovač (4-ročné štúdium s maturitou)
 

Kontakty

Volkswagen Slovakia, Závod Martin (duálne vzdelávanie)

E-mail: dualnemartin@volkswagen.sk
Tel. č.: +421 43 434 5203
Fax: +421 43 434 5330

Výhody duálneho štúdia s Volkswagen Slovakia

 • Praktické vyučovanie tvorí 70 %, teoretické 30 %.
 • Praktické vyučovanie bude prebiehať formou odborného výcviku v dielňach a priamo vo výrobe martinského závodu Volkswagen Slovakia, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.
 • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium.
 • Doprava do miesta vzdelávania s príspevkom Volkswagen Slovakia.
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta vo Volkswagen Slovakia, v závode Martin.
 • Po ukončení štúdia - výučný list, maturitné vysvedčenie.
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina).
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom Volkswagen Slovakia.
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev.

Žiak uzatvára so zamestnávateľom učebnú zmluvu. Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Štúdium je bezplatné.

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie sa duálneho vzdelávania zahŕňa dva kroky:

 1. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o duálne vzdelávanie vo Volkswagen Slovakia a jeho zaslanie na adresu: Personálne oddelenie, Volkswagen Slovakia, a. s., závod Martin, Priemyselná 1, 036 01 Martin.
 2. Podanie prihlášky na strednú školu, konkrétne Spojená škola (Červenej armády 25, Martin).
Dôležité termíny
 
24. februára 2020
Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov v závode Martin, 15:00 - 17:00 hod.
13. marca 2020
Uzávierka žiadostí k zamestnávateľovi
24. marca 2020
Výberové konanie vo Volkswagen Slovakia, závod Martin

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači oficiálne pozvaní.