Stredné školy

Cieľ spolupráce

... získať spôsobilých absolventov, iniciatívnych, angažovaných, technicky zdatných, jazykovo a odborne pripravených – najlepších z najlepších – pre Volkswagen Slovakia

Ďalšie ciele programu

  • Nadchnúť žiakov a rodičov pre techniku
  • Rozširovať odborné znalosti učiteľov a žiakov
  • Podporovať orientáciu na automobilový priemysel
  • Predstaviť možnosti nástupu do VW SK
  • Organizácia odborných workshopov pre učiteľov, grantové programy, podpora olympiád a marketingových aktivít
  • Podpora technických a na prax orientovaných aktivít
  • Podpora partnerských stredných škôl
Partnerské stredné školy
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
Stredná odborná škola
V. Paulinyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
K. Adlera 5, Bratislava

Kontakt

E-mail: nina.lickova@volkswagen.sk
Tel.č.: +421-2-6964-3599
Mobil: +421 914 774 732

 

Stredoškolská prax vo Volkswagen Slovakia

Viac informácií

Stredoškolská prax vo Volkswagen Slovakia - Martin

Viac informácií