Stredoškolská prax vo Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia ponúka žiakom stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl možnosť absolvovať praktické vyučovanie vo Volkswagen Slovakia.

Druhy praktického vyučovania

Odborný výcvik

Odborná prax

Stredná odborná škola

Stredná priemyselná škola

4-5 dní počas každých 2 týždňov

2 týždňov v 3. a 4. ročníku

Pravidlá pre praktické vyučovanie žiakov vo Volkswagen Slovakia

  1. Podpísanie Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania medzi školou a spoločnosťou Volkswagen Slovakia
  2. Pridelenie povereného inštruktora, pod vedením ktorého sa praktické vyučovanie vykonáva
  3. Absolvovanie úvodného programu
  4. Zaradenie na prevádzku pod vedením inštruktora
  5. Pravidelné vystavenie dokladov o absolvovaní praktického vyučovania (evidencia dochádzky, hodnotenie žiaka)

Ako postupovať

Škola / žiak vyplní formulár P030 a zašle e-mailom na kontaktnú osobu (dualne@volkswagen.sk).