Bakalár v automobilovom priemysle

Pilotný projekt spolupráce medzi spoločnosťou Volkswagen Slovakia a Strojníckou fakultou STU v Bratislave veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaš nielen teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia pod vedením špičkových odborníkov. Volkswagen Slovakia ti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia garantuje pracovnú pozíciu.


Všetky informácie ohľadom študijného programu Profesijný bakalár nájdete tu.

Kontakt Volkswagen Slovakia

Dôležité odkazy