Záverečné práce

Volkswagen Slovakia ponúka študentom možnosť spracovať témy bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.

Vypracovanie tém záverečných prác:

  • témy diplomových (DP) a bakalárskych prác (BP) súvisia s predmetom činnosti Volkswagen Slovakia
  • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom DP, BP je návrh riešenia, zlepšenie
  • preferujeme študentov so znalosťou nemeckého, anglického jazyka
  • téma záverečnej práce nesmie byť totožná, aká bola spracovaná v podniku za posledné 3 roky
  • finálnu verziu  práce po ukončení odovzdať v elektronickej podobe aj pre Volkswagen Slovakia, kvôli archivácii.

Ako postupovať, ak mám záujem o vypracovanie DP:

  • zaslať žiadosť o vypracovanie témy DP, BP spolu so životopisom
  • ak vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme vám konzultanta DP
  • v prípade, ak ešte nemáte vybranú tému, je možné vypracovať tému vypísanú od našich odborných oddelení. Zoznam tém nájdete tu
  • do 30 pracovných dní vám zašleme vyjadrenie k vašej žiadosti

Uzávierka žiadostí o vypracovanie diplomovej a bakalárskej práce vo Volkswagen Slovakia je každoročne k 30. októbru.

Kontakt

V prípade ďalších otázkok k záverečným prácam nás neváhajte kontaktovať:

Žiadosť o vypracovanie záverečnej práce

Ak máte záujem spracovať záverečnú prácu vo VW SK, zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis a spolu s vyplnenou žiadosťou na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

» Žiadosť o vypracovanie záverečnej práce (XLS)