Trainee program vo Volkswagen Slovakia je ročný rozvojový program určený 10 čerstvým absolventom vysokých škôl technického a ekonomického zamerania (rok ukončenia štúdia 2023 a 2024), ktorí chcú rozvíjať svoje odborné znalosti a zaujíma ich ďalší rast.

Ponúkame široké spektrum cieľových útvarov od logistiky, plánovania, zabezpečenia kvality, pilotnej haly, výroby vozidiel, revízie, IT až po personálny a finančný útvar. Voľné miesta obsadzujeme v závode Bratislava.

Všetky dôležité informácie sú na tejto stránke, prípadné doplňujúce otázky či nejasnosti zodpovie: traineeprogram@volkswagen.sk

Výberový proces

Zisti viac

Priebeh programu

Zisti viac

Sprievodné aktivity

Zisti viac

Najčastejšie otázky

Zisti viac