Oddelenie Nákupu

Úlohou oddelenia Nákupu prevádzkových prostriedkov, služieb a investícií vo Volkswagen Slovakia je zabezpečenie závodov v Bratislave, Martine a Košice prevádzkovými prostriedkami, službami a investičným majetkom.

Oddelenie analyzuje a rokuje o ponukách a následne rozhoduje o zadaní zákazky v zmysle koncernovej stratégie Volkswagen. Rozhodujúcimi faktormi pri tom sú:

  • kvalita
  • termíny
  • náklady
  • ohľaduplnosť k životnému prostrediu
  • inovačný potenciál

Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je partnerská spolupráca s odbornými oddeleniami v rámci Volkswagen Slovakia.

Organizácia oddelenia Nákupu

Oddelenie nákupu je členené na Všeobecný nákup a Nákup produkčného materiálu.

Oddelenie všeobecného nákupu je zodpovedné za nákup prevádzkových prostriedkov, služieb a investícií potrebných k výrobe automobilov vo Volkswagen Slovakia.

Oddelenie produkčného materiálu je zodpovedné za komunikáciu s produkčným nákupom v koncerne VW a v jednotlivých značkách. Výber dodávateľov produkčného materiálu prebieha zásadne cez centrálu koncernového nákupu Volkswagen.