Oddelenie Nákupu

Úlohou oddelenia Nákupu prevádzkových prostriedkov, služieb a investícií vo Volkswagen Slovakia je zabezpečenie závodov v Bratislave, Martine a Košice prevádzkovými prostriedkami, službami a investičným majetkom.

Oddelenie analyzuje a rokuje o ponukách a následne rozhoduje o zadaní zákazky v zmysle koncernovej stratégie Volkswagen. Rozhodujúcimi faktormi pri tom sú:

  • kvalita
  • termíny
  • náklady
  • ohľaduplnosť k životnému prostrediu
  • inovačný potenciál

Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je partnerská spolupráca s odbornými oddeleniami v rámci Volkswagen Slovakia.

Organizácia oddelenia Nákupu

Oddelenie nákupu je členené na Všeobecný nákup a Nákup produkčného materiálu.

Oddelenie všeobecného nákupu je zodpovedné za nákup prevádzkových prostriedkov, služieb a investícií potrebných k výrobe automobilov vo Volkswagen Slovakia.

Oddelenie produkčného materiálu je zodpovedné za komunikáciu s produkčným nákupom v koncerne VW a v jednotlivých značkách. Výber dodávateľov produkčného materiálu prebieha zásadne cez centrálu koncernového nákupu Volkswagen.

Kontakt

Prostredníctvom tejto adresy obdržíte kontakt na konkrétneho nákupcu

Informácie pre dodávateľov

Ak máte záujem stať sa dodávateľom koncernu VW, zaregistrujte sa na koncernovej biznis platforme VW Group Supply, kde nájdete aj všetky potrebné informácie a obchodné podmienky.